רונית בן מאיר
שירותי הנהלת חשבונות
ליווי עיסקי פיננסי

 מושגים בהנהלת חשבונות

דף הבית >> מושגים בהנהלת חשבונות
ניהול ספרים - פקודת מס הכנסה מחייבת לנהל ספרי חשבונות. בתקנות מס הכנסה מופיע כל עיסוק והספרים שהוא חייב לנהל כאשר ההוראות מחולקות לפי מס' עובדים,  ומחזור של העסק. 
                
ניכוי מס במקור - על פי תקנות מס הכנסה יש חובת ניכוי מס במקור שלא חלה על כולם. מטרץ הניכוי היא הבטחת תשלום המס של עסק בגין רווחיו. לדוגמא אם עסק אמור לקבל 100 ש"ח ויש לו באישור ממס הכנסה 5% ניכוי במקור הוא יקבל 95 ש"ח בעוד הלקוח יאלץ להעביר את ה 5 ש"ח למס הכנסה עבורו. המס שנוכה במקור ילקח בחשבון בעת הגשת הדוח השנתי של העסק ויחשב כמס ששילם העסק

מאזן בוחן - זהו מאזן שבוחן את התנועות שנרשנו בהנהלת החשבונות (חובה וזכות) ומציג את היתרות הנכונות תוך התחשבות ביתרות הפתיחה.

דוח רווח והפסד - זהו דוח הכולל בתוכו את הכנסות וההוצאות בעסק בתקופה מסוימת, הפרש  לחובה יחשב כהפסד של העסק בעוד יתרת זכות תחשב כרווח של העסק לפני מס

הנהלת חשבונות חד צידי - בשיטה זו מבוצע רישום פעם אחת הכנסה/הוצאה והוא מתאר לרוב כניסה או יציאה של כסף מהעסק. שיטה זו מתאימה לעסקים קטנים אשר אינם חייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה.

הנהלת חשבונות כפולה - החשבונאות הכפולה מבוססת על רישום כל פעולה חשבונאית באופן שבו חשבון אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה, כך שתמיד נשמר איזון בין יתרות החובה לבין יתרות הזכות. זוהי השיטה הנפוצה ביותר.. כך לדוגמא אם נרכש רכוש קבוע (המהווה נכס ביתרת  חובה) ממול ירד נכס אחר כגון מזומן או שתירשם הלוואה (המהווה התחייבות בזכות).

דוח כספי -  ניקרא גם מאזן דוח על מצב  הנכסים, ההתחייבויות, וההון העצמי של חברה בתקפה מסויימת.

דוח שנתי - זהו הדוח שמוגש לרשויות המס בכל שנה בגין השנה שהסתיימה. הוא כולל טפסים שהונפקו ע"י מס הכנסה ויש לצרף לדוח את כל האישורים הנדרשים.עד לאחרונה הדוחות היו מוגשים באופן ידני כעת עפ"י הנחיות רשויות המס יש להגיש את הדוח בצורה מקוונת.
 
לייבסיטי - בניית אתרים